Hofstede Tegelhuys
 
Andringastrjitte 42-44
8495 KA  ALDEBOARN,  regio FRYSLÂN / FRIESLAND
0566-631645