Tegelhuys Friesland
 
Sint Jansstraat  8
8701 KZ  BOLSWARD,  regio FRYSLÂN / FRIESLAND
0515-572837